Kurs – Żeglarz Jachtowy 2022 !!!

Podstawowe informacja o kursie:

Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych.
Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6, w
Śremie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 marca o godz. 11 00

Koszt Szkolenia 1.000 PLN osoba dorosła, 500 PLN młodzież do lat 18.