Kurs – Żeglarz Jachtowy

Informacja o kursie:
Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 12.03.2022 do 13.06.2022.

Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6, w Śremie.
W początkowym okresie 12.03 –09.04.2022 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.
Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.


W późniejszym okresie 30.04.2022-12.06.2022 (soboty i niedziele, dni wolne w sesjach porannych od 9:00 – 14:00 lub popołudniowych od 14:00 – 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie. Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.


Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pierwszej fazie na jachtach żaglowych mieczowych otwarto-pokładowych typu Omega, pozostałe dni szkoleniowe na jachtach kabinowych.
W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.


Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur także ciepła odzież.
Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych

Harmonogram zajęć praktycznych:

Od 30.04.2022 do 12.06.2022 każdą sobotę i niedzielę , od 9:00 do 14:00 oraz 14:00- 19:00 w zależności od ilości uczestników i podziału na grupy. Podział na wachty odbędzie się pod koniec zajęć teoretycznych.
Planowany egzamin w dniu 18.06.2022 r. ( termin rezerwowy w dniu 19.06.2022)
Ilość uczestników jest ograniczona – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu opłaty za kurs na konto klubu podane niżej. W przypadku większej ilości zgłoszeń i wpłat zostaną one zwrócone.


W przypadku rezygnacji z kursu wpłaty nie będą zwracane.

Opłaty:

Cena kursu wynosi 1000 zł (młodzież do lat 19 – 500 zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za patent.

Opłaty za kurs z tytułem „opłata za kurs żeglarza jachtowego” należy wnieść na konto:

Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem

63 100 Śrem ul. Jeziorna 6

PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476

Opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie patentu należy wnieść bezpośrednio na konto Polskiego Związku Żeglarskiego przed przystąpieniem do egzaminu.

Zapis na kurs