Kurs – Żeglarz Jachtowy

Informacja o kursie:
Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 11.03.2023 do 24.06.2023.

Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej
6, w Śremie.

W początkowym okresie 11.03 –22.04.2023 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych
w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z
przedmiotów.

Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w
zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.

W późniejszym okresie 06.05.2023-24.06.2023 (soboty i niedziele, dni wolne w sesjach porannych od
9:00 – 14:00 lub popołudniowych od 14:00 – 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie.
Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku,
podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.

W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania
ustalonego porządku.

Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego
niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka
przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur
także ciepła odzież.


Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający
do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i
umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza
jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany na zebraniu organizacyjnym w dniu 05.03.2023 r
o godzinie 11:00 na przystani Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie ul. Jeziorna 6.

Harmonogram zajęć praktycznych:

Od 06.05.2023 do 24.06.2023 każdą sobotę i niedzielę , od 9:00 do 14:00 oraz 14:00- 19:00 w
zależności od ilości uczestników i podziału na grupy. Podział na wachty odbędzie się pod koniec zajęć
teoretycznych.
Planowany egzamin w dniu 24.06.2023 r. ( termin rezerwowy w dniu 25.06.2023). Informacje
szczegółowe zostaną podane w trakcie trwania kursu.

Ilość uczestników jest ograniczona – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu opłaty za kurs na
konto klubu podane niżej. W przypadku większej ilości zgłoszeń i wpłat zostaną one zwrócone.

W przypadku rezygnacji z kursu wpłaty nie będą zwracane.

Opłaty:

Cena kursu wynosi 1200 zł (młodzież do lat 19 – 600 zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za
patent.
Opłaty za kurs z tytułem „opłata za kurs żeglarza jachtowego” należy wnieść na konto:
Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem
63 100 Śrem ul. Jeziorna 6
PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476

Opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie patentu należy wnieść bezpośrednio na konto Polskiego Związku Żeglarskiego przed przystąpieniem do egzaminu.

Zapis na kurs