Kurs – Żeglarz Jachtowy

Informacja o kursie:
Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 09.03.2024 do 22.06.2024.

Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6, w Śremie.

W początkowym okresie 09.03–27.04.2024 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.

Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.

W późniejszym okresie 01.05.2024-22.06.2024 (soboty i niedziele, dni wolne w sesjach porannych od 9:00 – 14:00 lub popołudniowych od 14:00 – 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie. Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.

W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.

Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur także ciepła odzież.


Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany na zebraniu organizacyjnym w dniu 03.03.2024 r o godzinie 11:00 na przystani Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie ul. Jeziorna 6.

Harmonogram zajęć praktycznych:

Od 01.05.2024 do 22.06.2024 każdą sobotę i niedzielę , od 9:00 do 14:00 oraz 14:00- 19:00 w zależności od ilości uczestników i podziału na grupy. Podział na wachty odbędzie się pod koniec zajęć teoretycznych.
Planowany egzamin w dniu 22.06.2024 r. ( termin rezerwowy w dniu 23.06.2024). Informacje szczegółowe zostaną podane w trakcie trwania kursu.

Ilość uczestników jest ograniczona – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu opłaty za kurs na konto klubu podane niżej. W przypadku większej ilości zgłoszeń i wpłat zostaną one zwrócone.

W przypadku rezygnacji z kursu wpłaty nie będą zwracane.

Opłaty:

Cena kursu wynosi 1200 zł (młodzież do lat 19 – 600 zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za patent.
Opłaty za kurs z tytułem „opłata za kurs żeglarza jachtowego” należy wnieść na konto:
Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem
63 100 Śrem ul. Jeziorna 6
PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476

Opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie patentu należy wnieść bezpośrednio na konto Polskiego Związku Żeglarskiego przed przystąpieniem do egzaminu.

Zapis na kurs