Walne zebranie

Zarząd zawiadamia Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”, że WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW odbędzie się w dniu 22 lutego 2009 r (ostatnia niedziela lutego) godz. 11.00 w siedzibie Klubu.
II termin zebrania 22 lutego 2009 r o godz. 11.30

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ODLEWNIK” ŚREM 22 LUTEGO 2009r:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w 2008 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory:

  • Komandora Klubu,
  • Członków Zarządu,
  • Członków Komisji Rewizyjnej,
  • Delegatów na Sejmik WOZŻ.

9. Przedstawienie planu pracy na 2009 rok.
10. Przedstawienie planu finansowego na 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej.
12. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany w regulaminie korzystania ze sprzętu.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.

Komandor Klubu – Paweł Szymenderski
Sekretarz Klubu – Zbigniew Brenda