Motorowodne Mistrzostwa Świata O-700 2009r.

W sobotę i niedzielę 27-29 czerwca 2009r na jeziorze Grzymisławskim odbyły się Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie O-700 oraz eliminacje do mistrzostw Polski w klasach S-550, T-550, T-400, JT-250. Wśród organizatorów jak co roku od ośmiu lat znalazł się Klub Żeglarski „Odlewnik” Śrem. Od kilku tygodni trwały prace przygotowawcze terenu przystani Klubu, na której znajdowała się główna baza mistrzostw. Długotrwałe przygotowania i dobra współpraca z głównym organizatorem imprezy Starostwem Powiatowym zaowocowały doskonałą organizacją i bezproblemowym przebiegiem zawodów. Dobra pogoda pozwoliła na sprawny przebieg rywalizacji na wodzie i przeprowadzenie wielu imprez towarzyszących, a wśród nich pięknych pokazów sztucznych ogni połączonych z paradą jachtów Klubu Żeglarskiego. Rywalizację w klasie mistrzowskiej wygrał ścigający się w barwach Austrii pochodzący z Węgier Attila Havas, drugie miejsce zajął Włoch Tiziano Trobmetta, a na trzecim miejscu uplasował się Polak – Tadeusz Haręza. Uczestnicy oraz goście imprezy podkreślali dobrą organizację i miłą atmosferę. Główny koordynator organizacji zawodów Tadeusz Rączkiewicz podziękował członkom Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” za ogromny wkład pracy w organizację mistrzostw.

Invalid Displayed Gallery

40-lecie KŻ Odlewnik

Sobota 23 maja 2009 r była świętem dla śremskich żeglarzy obchodzących w tym dniu czterdziestolecie istnienia klubu. Rozpoczęło się tradycyjnie pod masztem podniesieniem klubowej bandery i raportem o gotowości członków do rozpoczęcia uroczystości przyjętym przez Komandora Pawła Szymenderskiego. Prowadzący uroczystość sekretarz Zbigniew Brenda powitał przybyłych gości: starostę Tadeusza Waczyńskiego i przewodniczącą Rady Powiatu Gabrielę Wasielewską, burmistrza Adama Lewandowskiego, prezesa WOZŻ Cezarego Gruszczyńskiego i w-ce prezesa Macieja Olszewskiego oraz przedstawicieli instytucji i firm współpracujących z klubem. Komandor przedstawił rys historyczny „Odlewnika”, a następnie wręczył okolicznościowe statuetki byłym komandorom klubu. Zaproszeni goście złożyli okolicznościowe życzenia, podkreślali dobrą organizację działalności klubu. Prezes WOZŻ zaznaczył, iż KŻ Odlewnik jest jednym z najlepszych klubów w Wielkopolsce i jego rozwiązania organizacyjne jako wzorcowe stosowane w wielu klubach okręgu. Komandor nagrodził okolicznościowymi albumami za wkład w rozwój klubu dwóch członków: Waldemara Nowickiego i Romana Młodaka zaznaczając, że na takie wyróżnienie zasługuje wielu naszych członków. Następnie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do zwiedzania przystani, obejrzenia prezentacji multimedialnych.
Punktem kulminacyjnym obchodów stał się koncert szant w wykonaniu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Artyści przez półtorej godziny raczyli słuchaczy pięknym wokalem, wspaniałym brzmieniem gitar i jeszcze wspanialszą atmosferą jaką potrafili stworzyć podczas koncertu. Po tym wspaniałym występie bawiono się do późnych godzin nocnych przy muzyce tanecznej.

Invalid Displayed Gallery

Rejs na s/y Kpt. Głowacki

Już w pięć dni po rozpoczęciu sezonu żeglarskiego, 30 kwietnia załoga klubowa bujała się na pokładzie flagowego żaglowca PZŻ s/y Kpt. Głowacki po Bałtyku. Wyczarterowany z COŻ w Trzebieży żaglowiec typu brygantyna poniósł w morze załogę pod dowództwem kapitana Bohdana Dąbrowskiego w składzie: starszy oficer Roman Bartkowiak, I oficer Roman Młodak, II oficer Paweł Szymenderski, III oficer Zbigniew Brenda, załoga: Urszula Bartkowiak, Waldemar Gotlib, Tomasz Grzegorczyk, Paweł Jackowski, Iwona Klepacka, Piotr Klepacki, Tomasz Kubski, Włodek Matuszak, Anna Młodak, Filip Młodak, Barbara Mor, Henryk Mor, Elżbieta Ratajczak, Lidia Szymenderska, Michał Tomaszewski, Janusz Tywoniuk, Jacek Szklany, oraz kuk Zdzisław Lis. Załogę uzupełniali mechanik i bosman z COŻ. Rejs rozpoczął się przy zimnym północno-wschodnim wietrze i szczególnie stromej fali, ale już po pierwszym postoju w Sassnitz pogoda zaczęła się poprawiać i w pełnym słońcu, z dobrymi humorami pożeglowaliśmy wokół Arkony do Stralsundu. Przedpołudnie spędziliśmy na spacerze po starówce, a w południe po otwarciu zwodzonego mostu obraliśmy kurs na Wieck. Tutaj popołudnie część grupy przeznaczyła na wycieczkę po okolicy, część na odpoczynek, a wieczór upłynął nam przy szantach z akompaniamentem gitary Pawła Szymenderskiego. Ranek spędziliśmy już w morzu, kierując się w kierunku Zatoki Pomorskiej i Świnoujścia. Do Trzebieży weszliśmy wieczorem i pozostało się pożegnać z „kieszonkowym żaglowcem”. W dobrych nastrojach ruszyliśmy w drogę do domu. W tej weekendowej inauguracji sezonu przepłynęliśmy 208 Mm i spędziliśmy sporo godzin w miłej, sympatycznej atmosferze integrującej się załogi.

Otwarcie sezonu 2009

Tradycyjnie w ostatni weekend kwietnia na maszcie klubowym podniesiono banderę narodową i klubową. Komandor Paweł Szymenderski przedstawił plany na sezon 2009 roku. Reprezentujące na uroczystości samorządy Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Sarnowska i Przewodnicząca Rady Powiatu Gabriela Wasielewska życzyły nam szczęśliwej żeglugi i wielu wspaniałych wrażeń pod żaglami, po czym Komandor wygłosił regułkę otwierającą sezon 2009.

Invalid Displayed Gallery

Walne sprawozdawczo-wyborcze.

Odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu. Komandor Paweł Szymenderski przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za całą kadencję, a Skarbnik Urszula Bartkowiak sprawozdanie za rok 2008. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Świtalski przedstawił roczne sprawozdanie komisji, która wnioskowała o udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie odbyły się wybory Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy zebrania w tajnym głosowaniu postanowili, aby dotychczasowy Komandor, Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna pełnili swoje funkcje w kadencji 2009 – 2012 w niezmienionych składach. Również składka członkowska uchwałą Walnego Zebrania pozostała na poziomie z roku 2008. Podstawowa zmianą jakiej dokonali członkowie było podjęcie uchwały o zmianie §2 pkt. 20 i 21 Regulaminu Korzystania ze Sprzętu klubowego. W wolnych głosach i wnioskach przedyskutowano bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Klubu.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu Zarząd ukonstytuował się utrzymując funkcje jak w poprzedniej kadencji.