WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU
CZŁONKÓW KLUBU

(SPRAWOZDAWCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2019r. 

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.
II termin zebrania: 24 lutego 2019r. o godz. 11.15


Sekretarz Klubu
Tomasz Kubski

Komandor Klubu
Paweł Szymenderski

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
24 lutego 2019 r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2018.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży majątku Klubowego (jacht Carter 30, s/y Hipolit)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2019.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Zebrania.

Sekretarz Klubu
Tomasz Kubski

Komandor Klubu
Paweł Szymenderski