Kurs – Żeglarz Jachtowy

Informacja o kursie:
Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 07.03.2020 do 21.06.2020.

Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6.
W początkowym okresie 07.03 – 18.04.2020 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w terminach jak w tabeli poniżej. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.
Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.
W późniejszym okresie 01.05-14.06.2020 (soboty i dni wolne w sesjach porannych od 9:00 – 14:00 lub popołudniowych od 14:00 – 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie. Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.
Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pierwszej fazie (do czterech dni szkoleniowych) na jachtach żaglowych mieczowych otwarto-pokładowych typu Omega, pozostałe dni szkoleniowe na jachtach kabinowych.
W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.
Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur także ciepła odzież.
Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany na zebraniu organizacyjnym.

Planowany egzamin w dniu 20.06.2020 r. ( termin rezerwowy w dniu 21.06.2020).

Opłaty:
Cena kursu wynosi 800 zł (młodzież do lat 19 – 450zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za patent. Możliwa jest realizacja opłaty w dwóch ratach jednak nie później niż do 28.03.2020.
Opłaty za kurs z tytułem „opłata za kurs żeglarza jachtowego” należy wnieść na konto:
Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem
63 100 Śrem ul. Jeziorna 6
PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476