Kurs – Żeglarz Jachtowy

Informacja o kursie:
Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 10.04.2021 do 27.06.2021.

Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6, w Śremie.
W początkowym okresie 10.04 –25.04.2021 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 14:00. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.
Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.


W późniejszym okresie 01.05-13.06.2021 (soboty i niedziele, dni wolne w sesjach porannych od 9:00 – 14:00 lub popołudniowych od 14:00 – 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie.
Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.
Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pierwszej fazie na jachtach żaglowych mieczowych otwarto-pokładowych typu Omega, pozostałe dni szkoleniowe na jachtach kabinowych.
W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.

Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur
także ciepła odzież.
Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.


Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany na zebraniu organizacyjnym w dniu 10.04.2021 r. o godzinie 9:00 na przystani Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie ul. Jeziorna 6. Jest to także
pierwszy dzień zajęć teoretycznych, które potrwają do godziny 14:00
Harmonogram zajęć praktycznych:


Od 01.05.2021 do 13.06.2021 każdą sobotę i niedzielę , od 9:00 do 14:00 oraz 14:00- 19:00 w zależności od ilości uczestników i podziału na grupy. Podział na wachty odbędzie się pod koniec zajęć
teoretycznych.
Planowany egzamin w dniu 19.06.2021 r. ( termin rezerwowy w dniu 20.06.2021)
Ilość uczestników jest ograniczona – o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu opłaty za kurs na konto klubu podane niżej. W przypadku większej ilości zgłoszeń i wpłat zostaną one zwrócone.


W przypadku rezygnacji z kursu wpłaty nie będą zwracane.