Kurs – Żeglarz Jachtowy

Informacja o kursie:
Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 09.03.2019 do 16.06.2019. Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6.
W początkowym okresie 09.03 – 13.04.19 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w terminach jak w tabeli poniżej. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.
Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.
W późniejszym okresie 01.05-16.06.19 (soboty i dni wolne w sesjach porannych od 9:00 – 14:00 lub popołudniowych od 14:00 – 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie. Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.
Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pierwszej fazie (do czterech dni szkoleniowych) na jachtach żaglowych mieczowych otwarto-pokładowych typu Omega, pozostałe dni szkoleniowe na jachtach kabinowych.
W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.
Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur także ciepła odzież.
Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych zostanie podany na zebraniu organizacyjnym.

Harmonogram zajęć praktycznych:

Od 01.05.2019 do 16.06.2019 każdą sobotę i niedzielę , od 9:00 do 14:00 oraz 14:00- 19:00 w zależności od ilości uczestników i podziału na grupy.

Opłaty:
Cena kursu wynosi 800 zł (młodzież do lat 19 – 450zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za patent. Możliwa jest realizacja opłaty w dwóch ratach jednak nie później niż do 14.04.2019.
Opłaty za kurs z tytułem „opłata za kurs żeglarza jachtowego” należy wnieść na konto:
Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem
63 100 Śrem ul. Jeziorna 6
PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476