Folder z okazji 50 lecia.

Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem informuje Członków Klubu o następujących ustaleniach z zebrania odbytego dnia 04.02.2019 r.

 1. Tematem kolejnego spotkania było omówienie opracowania folderu. Ustalono, że folder ma być przeznaczony dla odbiorców zewnętrznych, w formie „gazetki” – prezentacyjno – reklamowej naszego Klubu. W gazetce mają się znaleźć najistotniejsze fakty z życia Klubu, udokumentowane zdjęciami i krótkim opisem.
 2. Wstępnie ustalono następujące zagadnienia, które powinny znaleźć się w gazetce:

a) okładka 50-lecie Klubu, ostatnia strona Szkoła pod Żaglami

b) rozdziały:

I. Żeglarstwo – moja pasja (Powstanie Klubu, a dziś mija już 50 lat)

 1. Przystań, wczoraj i dziś (budowa hangaru, pomostów, masztu, flagowego, pokój klubowy i jego przebudowa, toalety i prysznice

III. Nasze jachty:

– śródlądowe ( Słonki, Delfiny, Cadety, Omegi, Finny,

Optymisty, Hornet, Giga, TL, DZ, Sasanka, Mak,itp)

– jacht morski (Carter 30- Hipolit, budowa, wodowanie, chrzest),

– bojery,

– jednostka ratownicza,

IV. Wodna Drużyna Harcerska (Powstanie, Retmanat, Zuchy, obozy i rejsy żeglarskie, regaty, konkursy marynistyczne, potyczki harcerskie, spotkania w „Kawiarence pod Globusem”

organizacja widowisk muzycznych : „W rejs”, „Tawerna pod pijaną zgrają”, Śremscy Zawiszacy,

V. Rekreacja żeglarska:

– pikniki nad jeziorem

– rejsy śródlądowe ( Mazury, Drawsko, Wielka Pętla

Wielkopolska , Spływy Wartą z Częstochowy do Śremu)

– rejsy morskie ( Bałtyk, Adriatyk, Świat)

VI. Osiągnięcia żeglarskie i sportowe

a)osiągnięcia żeglarskie

– Rejs Dookoła Świata,

– Rejs na Wyspy Kanaryjskie i Zielonego przylądka

– Rejsy do Laponii,

– Rejsy do Islandii,

– Rejs przez Atlantyk,

– Opłynięcia przylądka Horn,

b) osiągnięcia sportowe

– 3 miejsce w Mistrzostwach Polski żeglarzy niepełnosprawnych

– udział w Mistrzostwach Świata katamaranów na j. Garda,

– Mistrzostwa Polski w klasie Finn w kategorii masters

VII. Szkolenie żeglarskie (instruktorzy, szkolenie w liczbach, jachty)

VIII. Kultura żeglarska (spotkania szantowe, nasz ubiór, gala

flagowa, morskie sentymenty, dzwon-szklanki)

 1. Przystań dla środowiska (rejsy klasowe, zakładowe, dla

niepełnosprawnych, różnych organizacji, Dni Otwartej Przystani),

X. Ekologia (nasze jezioro, dbamy o środowisko)

3. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 18.02.2019 r.
godz. 17.00,

Członków Klubu prosimy o przekazanie materiałów i zdjęć do folderu, gdyż tylko wtedy Twoja informacja o regatach, rejsach, ważniejszych wydarzeniach będzie mogła się w nim znaleźć. Wszelkie zapytania w sprawie folderu można również kierować na adres Przema Giel przemog@interia.pl, tel. 500539586

Komitet Organizacyjny

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU
CZŁONKÓW KLUBU

(SPRAWOZDAWCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2019r. 

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.
II termin zebrania: 24 lutego 2019r. o godz. 11.15


Sekretarz Klubu
Tomasz Kubski

Komandor Klubu
Paweł Szymenderski

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
24 lutego 2019 r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2018.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży majątku Klubowego (jacht Carter 30, s/y Hipolit)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2019.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Zebrania.

Sekretarz Klubu
Tomasz Kubski

Komandor Klubu
Paweł Szymenderski