Zmiany w statucie oraz regulaminach

Koleżanki i Koledzy !

Zarząd prowadzi prace związane ze zmianami
w statucie oraz regulaminach klubowych.

Zmiany procedowane będą podczas najbliższego Walnego.

Czekamy na sugestie zmian od Was,

do końca listopada.

Propozycje zmian należy składać pisemnie lub mailowo na adres klub@odlewnik.pl

Zarząd Klubu