Rozliczenie godzin

Zważając na zaistniałą sytuację, przedłużamy termin rozliczenia godzin pracy na rzecz Klubu na koniec czerwca. Zasady rozliczania pozostają bez zmian.

Zarząd Klubu