Prace porządkowe na korcie

W sobotę 6 czerwca
od godz. 10.00
na przystani będą prowadzone
prace porządkowe na korcie.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów
o liczny i aktywny udział.

Sekretarz Klubu

Tomasz Kubski