STANOWISKO PZŻ DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ŻEGLUGI

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku i jego wpływu na możliwości żeglugi informujemy, co następuje: 

Przede wszystkim, w dalszym ciągu całkowicie zakazane jest prowadzenie działalności przez przystanie jachtowe, mariny i kluby sportowe. Dotyczy to nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale wszelkiej działalności związanej z bieżącym funkcjonowaniem operacyjnym. Legalna żegluga zgodna z obowiązującym rozporządzeniem jest zatem możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy do akwenu mamy dostęp z plaży lub wolnostojącego slipu i tylko przy założeniu, że ma ona charakter rekreacyjny. Żegluga o charakterze sportowym, czyli regaty oraz zorganizowane treningi nadal niestety są zabronione. Jednocześnie przypominamy, że do 1 czerwca 2020 roku, zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Sportu, PZŻ zawiesił wszystkie szkoleniowe akcje krajowe i zagraniczne dla kadry seniorów i juniorów. 

Mając świadomość tego, że żeglarstwo jest sportem, które Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO zalicza do grona sportów o bardzo niskim ryzyku jakichkolwiek zakażeń, PZŻ podjął stosowne kroki, by jak najszybciej przywrócić możliwość pełnego żeglowania rekreacyjnego i sportowego oraz działalność marin i klubów sportowych. Wystosowaliśmy  pisma adresowane do Ministra Zdrowia pana Łukasza Szumowskiego, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Marka Gróbarczyka oraz Minister Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Przedłożyliśmy także stosowne rekomendacje i propozycje w zakresie bezpieczeństwa w obszarach żeglarstwa sportowego i amatorskiego (głównie pod kątem egzaminowania). 

Do tej pory dostaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sportu, w której czytamy, że Pani Minister zaproponuje Radzie Ministrów możliwość wyłączenia spod ograniczeń́ sportów, w których nie ma bezpośredniego kontaktu zawodników, w tym także żeglarstwa. Nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi i czy wniosek ten spotka się z akceptacją Rady Ministrów prowadzącej prace legislacyjne w przedmiotowej sprawie. Również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w odpowiedzi na pismo PZŻ, poinformowało, że zgłosiło do Ministerstwa Zdrowia potrzebę wprowadzenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu dotyczących zakazu działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0). Decyzję w tym zakresie podejmuje jednak Minister Zdrowia, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną.

Link do strony PZŻ >>