Prace porządkowe na korcie

W czwartek 18 czerwca od godz. 16.30

prowadzone będą

prace porządkowe na korcie.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów
o liczny i aktywny udział.

Sekretarz Klubu Tomasz Kubski