Kurs na stopień żeglarza jachtowego

W dniu 6 marca 2010 r na terenie przystani Klubu rozpoczął się kurs na stopień żeglarza jachtowego. Licznie zgromadzeni uczestnicy mają przed sobą 22 godziny zajęć teoretycznych, a następnie od 1 maja do połowy czerwca zaliczą 100 godzin praktycznego prowadzenia jachtu. Z wielkim zapałem uczestnicy wysłuchali wykładu z zakresu wiadomości o żeglarstwie, a następnie przeszli do prac bosmańskich. Reszta wiedzy czeka na nich w następnych zajęciach, które będą bogate w zasób wiedzy i zostaną przedstawione w atrakcyjnych formach przez 20 instruktorów żeglarstwa członków kadry szkoleniowej KŻ Odlewnik.

Invalid Displayed Gallery