WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie zawiadamia, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU odbędzie się 28 lutego 2010r. (niedziela) o godz. 11.00 w pokoju klubowym na Przystani Żeglarskiej.
W przypadku braku kworum drugi termin walnego zgromadzenia 28 luty 2010r. godz. 11.30.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenie Członków:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2009.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2009.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2010.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie Zebrania.

Komandor Paweł Szymenderski
Sekretarz Zbigniew Brenda