WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU

(SPRAWOZDAWCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 1 marca 2015r.

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.

II termin zebrania: 1 marca 2015r. o godz. 11.30

                 Sekretarz Klubu                                       Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                      Paweł Szymenderski

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 1 marca 2015 r.

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2014.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2015.
8. Wybór Delegatów na Sejmik WOZŻ.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2015.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie Zebrania.

                 Sekretarz Klubu                                        Komandor Klubu

 

                 Tomasz Kubski                                       Paweł Szymenderski