WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
(SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 26 lutego 2017r.

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.

II termin zebrania: 26 lutego 2017r. o godz. 11.30

                 Sekretarz Klubu                                       Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                      Paweł Szymenderski

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ODLEWNIK” ŚREM
26 LUTEGO 2017r:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w latach 2013-2016 r.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Wybory:
  • Komandora Klubu,
  • Członków Zarządu,
  • Członków Komisji Rewizyjnej,
  • Delegatów na Sejmik WOZŻ.
 9. Przedstawienie planu pracy na 2017 rok.
 10. Przedstawienie planu finansowego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie korzystania ze sprzętu i obiektów klubowych w par. 1 pkt. 4 (stawka za niewypracowane godziny)
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie zebrania.

                 Sekretarz Klubu                                        Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                       Paweł Szymenderski