Pismo kol. Franciszka Adamskiego

Śrem 06.02.2017

Do Zarządu
Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” ŚREM

Zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem, §1. pkt 5, proszę o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 6. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ODLEWNIK” ŚREM mającego się odbyć w dniu 26 lutego 2017r następujących punktów:

7. Rozliczenie kosztów utrzymania s/y „Hipolit” za lata: 2013, 2014, 2015, 2016,
8. Przekazanie informacji nt. stanu technicznego jachtu s/y „Hipolit” na dzień dzisiejszy,
9. Przekazanie informacji nt. procentowego udziału Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w rejsach jachtu s/y „Hipolit”, w latach: 2013, 2014, 2015, 2016
10. Wypracowanie decyzji (w ramach dyskusji) w kwestii co dalej z jachtem s/y „Hipolit”.

Proponuję niżej wymienione tematy do dyskusji:

– naprawa, dalsza eksploatacja
– naprawa, sprzedaż (pieniądze ze sprzedaży pozostają na koncie klubu)
– naprawa, sprzedaż, zakup dużego jachtu śródlądowego w celu korzystania przez zdecydowanie większą grupę Członków Klubu z „nowego jachtu”

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży jachtu s/y „Hipolit”

 

Franciszek Adamski