Prace porządkowe

W dniach 24 (środa) i 25 (czwartek)
października od godz. 16.30
na przystani prowadzone będą
prace porządkowe przed zakończeniem sezonu żeglarskiego.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek
i Kolegów o liczny i aktywny udział.

 

Zarząd Klubu