Obracanie klubowego Morsa

W poniedziałek 6 sierpnia o godz. 17:00
będziemy obracać klubowego Morsa.
Potrzebujemy do tego wielu silnych rąk.

Prosimy członków klubu o LICZNY udział
oraz w miarę możliwości, zorganizowanie wsparcia siłowego z zewnątrz. 

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”