Gospodarz Dyżurny Przystani

Zarząd Klubu informuje:

istnieje możliwość odpracowania 15 godzin na rzecz Klubu w formie pełnienia funkcji tzw. Gospodarza Dyżurnego Przystani.
Dyżury trwać będą od poniedziałku godz. 18.00 do następnego poniedziałku godz. 18.00.

Zakres prac będzie ustalany na zebraniu Zarządu.