Zawiadomienie o WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

 

WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU
(SPRAWOZDAWCZYM),

 

które odbędzie się w niedzielę 25 lutego 2018r.
o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.

II termin zebrania: 25 lutego 2018r. o godz. 11.30

                 Sekretarz Klubu                                       Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                      Paweł Szymenderski

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 25 lutego 2018r.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2017.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży majątku Klubowego (jacht Mak 707)
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w regulaminach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2018.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Zebrania.

                 Sekretarz Klubu                                        Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                       Paweł Szymenderski