WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Żeglarskiego „ Odlewnik” w Śremie zawiadamia, że

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU

ODBĘDZIE SIĘ
26 lutego 2012 r. (niedziela) o godz. 11.00
w pokoju klubowym na Przystani Żeglarskiej.

W przypadku braku kworum drugi termin walnego zgromadzenia 26 luty 2011 r godz. 11.30

Porządek obrad Walnego Zgromadzenie Członków
26 lutego 2012 r

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2011.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2011.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2012.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie Zebrania

Komandor  
Paweł Szymenderski  

Sekretarz
Zbigniew Brenda