WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
(SPRAWOZDAWCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2014r.

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.

II termin zebrania: 23 lutego 2013r. o godz. 11.30


                Sekretarz Klubu                                                   Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                                 Paweł Szymenderski


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 23 lutego 2014 r.

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2013.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2013.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej na rok 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w regulaminach.

10. Wolne głosy i wnioski

11. Zakończenie Zebrania

              Sekretarz Klubu                                                     Komandor Klubu

              Tomasz Kubski                                                 Paweł Szymenderski