Walne zebranie 2020

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU
CZŁONKÓW KLUBU

(SPRAWOZDAWCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2020r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.


 II termin zebrania: 23 lutego 2020r. o godz. 11.15


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2019.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w regulaminach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży majątku Klubowego
  (jacht Carter 30, s/y Hipolit)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej składki członkowskiej na rok 2020.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Zebrania.

Sekretarz Klubu
Tomasz Kubski

Komandor Klubu
Paweł Szymenderski