UNIFIKACJA SZKOLENIOWA HALS

UNIFIKACJA SZKOLENIOWA HALS

W dniu 15.04.2012 o godzinie 10.00 na przystani KŻ ODLEWNIK Śrem ul. Jeziorna 6 odbędzie się Okręgowa UNIFIKACJA SZKOLENIOWA HALS.
Zajęcia prowadzić będą Jerzy Durejko i Mariusz Zawiszewski.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich Młodszych Instruktorów Żeglarstwa i Instruktorów Żeglarstwa PZŻ.

Cele unifikacji:

  • Zapoznanie instruktorów z Systemem Szkolenia Żeglarskiego HALS.
  • Omówienie warunków i procedur organizacji szkolenia wg Systemu HALS.
  • Przedstawienie procesu metodycznego prowadzenia szkolenia.
  • Doskonalenie metodyki i umiejętności żeglarskich w procesie szkolenia.

OPŁATY
Udział w szkoleniu jest odpłatny (m.in. pokrycie kosztów programowych, wydania zaświadczenia, ewentualnego noclegu i posiłków). Wysokość opłat podawana będzie wraz z konkretnym terminem unifikacji (ok. 50,- zł, bez kosztów wynajęcia sprzętu żeglarskiego, kosztów socjalnych).