REGATY w klasie Omega z okazji DNI ŚREMU.

REGATY w klasie Omega z okazji DNI ŚREMU

 odbędą się w sobotę 11 czerwca.

Zbiórka załóg o godz. 10.00

Dzierżawcy Omeg zobowiązani są do przygotowania jachtów
oraz skompletowania załóg do regat.

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”