REGATY w klasie Omega

REGATY (nie przesiadkowe)
w klasie Omega

z okazji DNI ŚREMU

odbędą się w niedzielę 7 czerwca.

Zbiórka załóg o godz. 10.00

Dzierżawcy Omeg zobowiązani są do przygotowania jachtów
oraz skompletowania załóg do regat.

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”