Prace porządkowe przed zakończeniem sezonu żeglarskiego.

W dniach 24-26 października (od wtorku do czwartku) od godz. 16.30

na przystani prowadzone będą

prace porządkowe przed zakończeniem sezonu żeglarskiego.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek
i Kolegów o liczny i aktywny udział.


Zarząd Klubu