Prace porządkowe przed zakończeniem lata

 

Uwaga!

W dniach 6 i 7 września od godz. 16.30

na przystani będą odbywać się

prace porządkowe

przed zakończeniem lata.

Zarząd Klubu apeluje do członków

o aktywny udział w tych pracach.

 

Zarząd Klubu

Żeglarskiego „Odlewnik”