Prace porządkowe na przystani

Uwaga!

W dniach 19 i 20 kwietnia 2012 na przystani będą odbywać się będą prace porządkowe przed otwarciem sezonu.
Zarząd Klubu apeluje do członków o aktywny udział w tych pracach.