Prace porządkowe na korcie

W dniach 29 (wtorek) i 30 (środa) maja
od godz. 16.30
na przystani będą prowadzone
prace porządkowe na korcie.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów
o liczny i aktywny udział.

Sekretarz Klubu

Tomasz Kubski