Prace porządkowe na korcie

We wtorek 13 czerwca
od godz. 16.30
prace porządkowe na korcie.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów
o liczny i aktywny udział.

Sekretarz Klubu

Tomasz Kubski