Prace porządkowe na korcie.

W czwartek 23 czerwca od godz. 16.30

prowadzone będą prace porządkowe na korcie.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów o liczny i aktywny udział.

 

Sekretarz Klubu

Tomasz Kubski