Prace porządkowe

Dnia 4 kwietnia (piątek)
od godz. 16.00

na przystani będą prowadzone

prace porządkowe.

Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów o liczny i aktywny udział.

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”