Ognisko i szanty

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy na spotkanie

przy ognisku i szantach
po sobotnich regatach.

Klub organizuje kiełbaski na ognisko 🙂

Spotykamy się w sobotę 8 czerwca
o godz. 18.00 na przystani.

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”