NOWE KLUCZE

Koleżanki i koledzy!

Podczas Walnego Zebrania Członków rozdane zostaną

NOWE KLUCZE

DO POKOJU KLUBOWEGO ORAZ TOALETY ZEWNĘTRZNEJ.

Nowe klucze będą w użyciu od Walnego.

Sekretarz Klubu Tomasz Kubski