Międzyklubowe regaty w klasie Omega

Zarząd Klubu Żeglarskiego ODLEWNIK w Śremie ma zaszczyt zaprosić
Żeglarzy do wzięcia udziału w „Międzyklubowych Regatach w kl. Omega”.
Regaty odbędą się w dniu 20 maja 2023 roku na Jeziorze Grzymisławskim.

Planowany start do pierwszego biegu o godz. 10.30. Regaty zostaną
rozegrane w systemie pucharowym, na łódkach o jednakowym standardzie
zagwarantowanych przez organizatora. Regulamin regat jest do wglądu w
siedzibie Klubu.

W regatach mogą brać udział załogi 3 osobowe ze sternikiem posiadającym
przynajmniej patent żeglarza jachtowego. Każda załoga powinna być
wyposażone we własne kamizelki ratunkowe.

Zgłoszenia do regat przyjmowane są na adres e-mail: klub@odlewnik.pl do
dnia 17 maja 2023 roku. Wpisowe za uczestnictwo w regatach wynosi 30 zł
od każdego członka załogi. Każdy z Klubów biorący udział w regatach
dokonuje jednorazowej zbiorczej wpłaty za swoich reprezentantów na
rachunek bankowy KŻ ODLEWNIK w Śremie – numer konta 35 1020 4160 0000
2602 0044 6476 do dnia 18 maja 2023 roku.

Ewentualne pytania można kierować telefonicznie do Kolegi Pawła
Szymenderskiego +48 609 536 394 lub Kolegi Marcina Rochowskiego +48 696
515 333.

Biuro regat będzie czynne w dniu 20 maja od godz. 9.00 w siedzibie Klubu
przy ulicy Jeziornej w Śremie.

Zapraszamy do rywalizacji na wodzie i wspólnej zabawy a wieczorem do
szantowania przy ognisku.