KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Klub Żeglarski ODLEWNIK organizuje

kurs na stopień żeglarza jachtowego

 

Zajęcia będą realizowane metodą spotkań weekendowych. 
Termin kursu: 12.03 – 25.06.2011
Miejsce zajęć: przystań Klubu Żeglarskiego ODLEWNIK Śrem ul. Jeziorna 6,

Koszt kursu: 700 zł (młodzież do lat 19 – 450 zł )
W kursie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • Ukończyły 12 lat,
  • Posiadają stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,
  • Dla osób niepełnoletnich – zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w kursie żeglarskim,

Zapisy można realizować:
Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbędzie się w dniu 6 marca 2011 o godzinie 11:00 na przystani Klubu Żeglarskiego ODLEWNIK Śrem ul. Jeziorna 6,
internetowo na stronie www.odlewnik.pl >>>
telefonicznie: kol. Roman Bartkowiak Tel. 607 582 292, kol. Zbigniew Brenda Tel. 604 643 909