Godziny pracy na rzecz klubu

Od dnia 6 lipca 2020 roku każda praca wykonana na rzecz KŻ Odlewnik musi być potwierdzona przez członka zarządu, nie później niż 7 dni od daty jej wykonania.
Godziny niepotwierdzone nie będą brane pod uwagę przy rozliczeniu.

Zarząd Klubu