Akcja wyciągania z wody jachtów klubowych

Akcja wyciągania z wody jachtów klubowych
odbędzie się w sobotę
 7 listopada o godz. 10.00

Prosimy o liczny udział 🙂

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”