Akcja palety

W Sobotę 13 listopada, o godz. 10:00

organizujemy akcję cięcia palet i prace porządkowe na korcie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do pomocy !

Zarząd KŻ „ODLEWNIK”