Kurs zawieszony

Drodzy kursanci,

mając na uwadze aktualną sytuacją w kraju, oraz zalecenia Burmistrza Śremu (http://srem.pl/Aktualnosci-i-Wydarzenia/Komunikat-Burmistrza-Sremu-11-marca-godz-14-30 ) podejmujemy trudną dla nas decyzję o zawieszeniu zajęć teoretycznych kursu na stopień żeglarza jachtowego.

Po 15 kwietnia przekażemy Wam informację odnośnie dalszych losów kursu.

Mamy nadzieję, iż uda nam się przeprowadzić kurs w tym sezonie.

Ahoj !

Zarząd Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem