POGODA
Piątek - 19 stycznia
Do rozpoczęcia sezonu zostało: 92 dni
wschód/zachód słońca: 07:48 / 16:16
długość dnia: 08:27

Informacja o kursie:

Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 11.03.2017 do 25.06.2017.
Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego „ODLEWNIK” Śrem przy ul. Jeziornej 6.
W początkowym okresie 05.03 – 22.04.17 (soboty od 900) będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w terminach jak w tabeli poniżej. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.
Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników.
W późniejszym okresie 29.04-18.06.17 (soboty i niedziele w sesjach porannych od 900 – 1400 lub popołudniowych od 1400 – 1900) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie. Zawierać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.

Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pierwszej fazie (cztery dni szkoleniowe) na jachtach żaglowych mieczowych otwarto-pokładowych typu Omega, pozostałe dni szkoleniowe na jachtach kabinowych.
W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.

Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur także ciepła odzież.

Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczająca do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.
Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych:

L.p. Data Godzina Ilość godzin Przedmiot Instruktor prowadzący
1. 11.03.17 900 - 1100 2 Wiadomości o żeglarstwie Barbara Mor
2. 11.03.17 1100 - 1300 2 Wiadomości o jachtach Dariusz Teodorczak
3. 18.03.17 900 - 1400 5 Teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym Marcin Sikora
4. 19.03.17 900 - 1400 5 Przepisy Filip Młodak
5. 25.03.17 900 - 1300 4 Locja ¶ródl±dowa Roman Młodak
6. 01.04.17 0900 - 1300 3 Ratownictwo Tomasz Kubski
7. 01.04.17 1300 - 1500 2 Meteorologia Przemysław Giel
8. 08.04.17 900 - 1400 5 Prace bosmańskie Paweł Szymenderski

Opłaty:

Cena kursu wynosi 800 zł (młodzież do lat 19 – 450zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za patent. Możliwa jest realizacja opłaty w dwóch ratach jednak nie później niż do 22.04.2017.
Opłaty za kurs z tytułem „opłata za kurs żeglarza jachtowego” należy wnieść na konto:

Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem
63 100 Śrem ul. Jeziorna 6
PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476
Opłaty egzaminacyjne 250/125 (do 26 roku uczący się) i za wydanie patentu 50/25.

wykonanie i hosting: projektwww.pl