POGODA
Piątek - 23 marca
Do rozpoczęcia sezonu zostało: 29 dni
wschód/zachód słońca: 05:45 / 18:09
długość dnia: 12:24

Informacja o kursie:

Kurs będzie realizowany metodą spotkań weekendowych od 10.03.2018 do 17.06.2018. Całość zajęć odbywać się będzie na przystani Klubu Żeglarskiego "ODLEWNIK" Śrem przy ul. Jeziornej 6.
W początkowym okresie 10.03 - 21.04.18 będą prowadzone wykłady z przedmiotów teoretycznych w terminach jak w tabeli poniżej. Przewidywane są sprawdziany testowe po każdym z przedmiotów.
Materiały szkoleniowe będą udostępniane dla uczestników w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od potrzeb. Możliwy jest także zbiorowy zakup podręczników. W późniejszym okresie 05.05-18.06.18 (soboty i niedziele w sesjach porannych od 9:00 - 14:00 lub popołudniowych od 14:00 - 19:00) odbywać się będą zajęcia praktyczne na wodzie. ZawieSrać będą szkolenie w zakresie prowadzenia jachtów żaglowych, żeglugi jachtem na silniku, podstaw obsługi jachtu podczas rejsu, kierowania załogą i praktyki ratowniczej.
Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w pierwszej fazie (do czterech dni szkoleniowych) na jachtach żaglowych mieczowych otwarto-pokładowych typu Omega, pozostałe dni szkoleniowe na jachtach kabinowych.
W czasie szkolenia uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń instruktora i przestrzegania ustalonego porządku.
Uwaga: na zajęcia praktyczne uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór, którego niezbędnymi elementami pozostają: buty sportowe na miękkiej i jasnej podeszwie, kurtka przeciwdeszczowa, czapka z daszkiem osłaniającym twarz. W przypadkach niskich temperatur także ciepła odzież.
Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przekazywanych na kursie jest wystarczający do pozytywnego zdania egzaminu na stopień żeglarza jachtowego oraz zapewnia niezbędną wiedzę i umiejętności dla bezpiecznego prowadzenia jachtów żaglowych.

Ukończenie kursu nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Harmonogram zajęć teoretycznych:

L.p. Data Godzina Ilość godzin Przedmiot Instruktor prowadzący
1 10.03.18 9:00 - 11:00 2 Wiadomości o żeglarstwie Barbara Mor
2 10.03.18 11:00 - 13:00 2 Wiadomości o jachtach Ewa Tomczak
3 17.03.18 9:00 - 14:00 5 Teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym Marcin Sikora
4 24.03.18 9:00 - 13:00 4 Locja Śródlądowa Roman Młodak
5 07.04.18 9:00 - 14:00 5 Przepisy Filip Młodak
6 14.04.18 9:00 - 13:00 3 Ratownictwo Tomasz Kubski
7 14.04.18 13:00 - 15:00 2 Meteorologia Przemysław Giel
8 21.04.18 9:00 - 14:00 5 Prace bosmańskie Paweł Szymenderski

Harmonogram zajęć praktycznych:

Od 05.05.2018 do 17.06.2018 każdą sobotę i niedzielę , od 9:00 do 14:00 oraz 14:00- 19:00 w zależności od ilości uczestników i podziału na grupy.

Opłaty

Cena kursu wynosi 800 zł (młodzież do lat 19 - 450zł) i nie zawiera opłat egzaminacyjnych i za patent. Możliwa jest realizacja opłaty w dwóch ratach jednak nie później niż do 14.04.2018.
Opłaty za kurs z tytułem "opłata za kurs żeglarza jachtowego" należy wnieść na konto: Klub Żeglarski ODLEWNIK Śrem
63 100 Śrem ul. Jeziorna 6
PKO BP 35 1020 4160 0000 2602 0044 6476Zapisz się na kurs
wykonanie i hosting: projektwww.pl