POGODA
Czwartek - 23 lutego
Do rozpoczęcia sezonu zostało: 65 dni
wschód/zachód słońca: 06:48 / 17:20
długość dnia: 10:32
Kurs - Żeglarz Jachtowy
2017-02-16

Pismo kol. Franciszka Adamskiego
2017-02-14

Śrem 06.02.2017Do Zarządu

Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” ŚREM

 

 

Zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem, §1. pkt 5, proszę o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 6. WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ODLEWNIK” ŚREM mającego się odbyć w dniu 26 lutego 2017r następujących punktów:

7. Rozliczenie kosztów utrzymania s/y „Hipolit” za lata: 2013, 2014, 2015, 2016,
8. Przekazanie informacji nt. stanu technicznego jachtu s/y „Hipolit” na dzień dzisiejszy,
9. Przekazanie informacji nt. procentowego udziału Członków Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w rejsach jachtu s/y „Hipolit”, w latach: 2013, 2014, 2015, 2016
10. Wypracowanie decyzji (w ramach dyskusji) w kwestii co dalej z jachtem s/y „Hipolit”.

Proponuję niżej wymienione tematy do dyskusji:

- naprawa, dalsza eksploatacja

- naprawa, sprzedaż (pieniądze ze sprzedaży pozostają na koncie klubu)

- naprawa, sprzedaż, zakup dużego jachtu śródlądowego w celu korzystania przez zdecydowanie większą grupę Członków Klubu z „nowego jachtu”

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży jachtu s/y „Hipolit”Franciszek Adamski


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
2017-01-31

 

Zarząd  Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem zawiadamia o

WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
(SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM),

które odbędzie się w niedzielę 26 lutego 2017r. 

o godz. 11.00 w siedzibie Klubu.

 II termin zebrania: 26 lutego 2017r. o godz. 11.30

 


                Sekretarz Klubu                                                   Komandor Klubu

                 Tomasz Kubski                                                 Paweł Szymenderski

 


 

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ODLEWNIK” ŚREM 
26 LUTEGO 2017r:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w latach 2013-2016 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory:

  • Komandora Klubu,

  • Członków Zarządu,

  • Członków Komisji Rewizyjnej,

  • Delegatów na Sejmik WOZŻ.

9. Przedstawienie planu pracy na 2017 rok.
10. Przedstawienie planu finansowego na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej składki członkowskiej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie korzystania ze sprzętu i obiektów klubowych w par. 1 pkt. 4 (stawka za niewypracowane godziny)
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zamknięcie zebrania.

 

 

 

              Sekretarz Klubu                                                     Komandor Klubu

              Tomasz Kubski                                                 Paweł Szymenderski

Potrzebna pomoc dla syna naszego kolegi klubowego.
2017-01-16

Potrzebna pomoc dla naszego kolegi klubowego.
2017-01-16

wykonanie i hosting: projektwww.pl